3 letna garancija 14 dnevni rok za vračilo izdelka

Naših poslovnih pogojev se ni treba bati, ker ne vsebujejo skrite klavzule. Potrudili smo se, da bi bili enostavni, razumljivi in čim bolj ugodni za naše kupce.

Splošni poslovni pogoji

spletne trgovine www.klarstein.si

(v nadaljevanju kot "Splošni poslovni pogoji")

1. Veljavnost splošnih poslovnih pogojev.

Splošne poslovne pogoje urejajo razmerje med podjetjem

Chal-Tec GmbH, so sídlom: Wallstraße , D- 10179 Berlin, Deutschland

Poslovni register: HRB 98898

Krajsko sodišče Charlottenburg (Berlin)

Davčna številka v Nemčiji: DE 814529349

WEEE-Nr.: DE 46906833 direktor: Peter Chaljawski (v nadaljevanju kot prodajalec)

in kupci, oziroma vsako osebo, ki kupuje izdelek ponujan na spletni strani www.klarstein.si ali direktno v njegovem sedežu (v nadaljevanju kot "kupec").

Pravna razmerja med Prodajalcem in Kupcem se urejajo z Splošnimi poslovnimi pogoji, garancijskimi pogoji in reklamacijskem pravilniku spletne stani www.klarstein.si ter določb ustrezne zakonodaje.

Za kupca, kot oseba, ki kupuje izdelek za poslovne namene in ne za namen osebne uporabe kot fizična oseba, ne veljajo določbe po členu 10. "Vrnitev izdelka - preklic pogodbe" Splošnih poslovnih pogojev in določbe garancijskih pogojev.

2. Način naročila izdelka in sklenitev prodajne pogodbe

a.) Kupec naroča izdelek preko izpolnjenega elektronskega obrazca navedenega na spletni strani upravljalca spletne trgovine (v nadaljevanju "naročilo") na način, ki je določen v naslednjih določbah tega člena.

b.) Kupec izpolni vse zahtevane podatke, ki so navedeni v naročilu. Pred končno oddajo spletnega naročila ima Kupec možnost pregledati navedene podatke v naročilu. Sprememba izpolnjenih podatkov je možna s pomočjo gumba "Nazaj" in s tem Kupca vrne v predhodni korak. Kupec potrdi naročilo z gumbom "Poslati naročilo". Naročilo se šteje za poslano, če jo bo Prodajalec prejel in če bo vsebovalo vse zahtevane podatke, to pomeni, naslov za račun in naslov za dostavo ter z vsemi, v naročilu navedenimi podatki, naslov elektronske pošte, telefonski kontakt naročnika, naziv naročenega izdelka, količino, čas in način dostave. Poslano naročilo je predlog za sklenitev prodajne pogodbe s strani Kupca. Upravljavec spletne trgovine posreduje naročilo od Kupca do Prodajalca.

c.) S poslanim naročilom se Kupec zavezuje za nakup in ga lahko prekliče samo v primeru, predenj Prodajalec pošlje email z potrdilom naročila Kupcu.

d.) Poslano naročilo bo obdelano in prejetje naročila bo Upravljalec potrdil preko emaila, ki ga je navedel Kupec pri registraciji. Na navedeni email bodo Kupcu v primeru potrebe poslane dodatne informacije glede naročila.

e.) Prodajalec ali Upravljalec spletne trgovine pošlje Kupcu, potrdilo o naročitvi na email, ki je Kupec navedel ob naročilu. Hkrati bo Kupec prejel tudi informacijo o prejetju naročila (v nadaljevanju kot "potrdilo"). Prodajalec si pridržuje pravico v določenih primerih (pri plačilu na obrokih in podobno) zahtevati od Kupca dodatne dokumente, ki so potrebni za potrditev naročila.

f.) Prodajna pogodba je sklenjena poslanjem emaila kupcu, ki vsebuje potrjeno naročilo od Prodajalca.

g.) Prodajalec lahko kadarkoli dodatno zahteva v odvisnosti od lastnosti naročila, ki ga je prejel od Kupca - količina izdelkov, višina cene, stroškov za transport, razdalje in podobno, od Kupca avtorizacijo (dodatno potrditev) naročila, na primer v pisni ali telefonski obliki. V primeru da Kupec to avtorizacijo (dodatno potrditev) v zahtevani obliki v določenem času ne zagotovi ali zavrne Prodajalcu; se prodajna pogodba, po preteku določenega časa popolnoma prekine. Pogodbene strani so zavezane vrniti vse, kar je bilo dostavljeno pred preklicem pogodbe.

h.) Prodajalec si pridružuje pravico, da ne pošlje potrdilo naročila Kupcu v primeru morebitne tiskarske napake, ki se nanaša na ceno, opis ali slike v katalogu izdelkov navedenih na spletni strani Prodajalca.

i.) Veljavnost ponudb, ki so pripravljene v pisni obliki s strani Prodajalca imajo veljavnost en mesec od dneva, ko je bila ponudba izstavljena, v primeru, da ni navedeno drugače.

j.) Cene na spletni strani so maloprodajne cene za Kupce in so uvedene v evrih - EUR z DDV. Vse akcije veljajo do razprodaje zalog, v primeru da pri določenem izdelku ni navadeno drugače.

· Cena dostave preko podjetja UPS pri nakupni ceni do 199€ vključno z DDV je 6,9 EUR vključno z DDV. Pri plačilu ob prevzemu se zaračunajo stroški dodatnih 2 EUR vključno z DDV. Paketi se pošiljajo samo prek dostavnih podjetij.

· Čas dostave je do 72 ur od prevzetja pošiljke iz skladišča. Dostava se vrši samo ob delovnih dnevih.

· V pošiljkiu je priložena dobavnica. Davčni dokument - račun se pošilja elektronsko na elektronski naslov Kupca. Ta originalni dokument (račun)se uporablja kot garancijski list. V primeru osebnega prevzema lahko te dokumente (namesto računa se izda račun iz blagajne) prevzamete osebno skupaj z izdelkom.

3. Plačilni pogoji.

Plačilo Kupca za dobavo izdelka ali storitve od Prodajalca se realizira na naslednji način:

· gotovinsko plačilo (vključno plačil po povzetju preko dostavnega podjetja),

· bančnim nakazilom ali gotovinsko plačilo na osnovi računa ali ponudbe ali pogodbe z določenim rokom plačila ,

· vnaprejšnje plačilo prek bančnega nakazila ali gotovinskega plačila na osnovi predračuna.

· plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami VISA, VISA Electron, MasterCard a Diners Club

V vseh primerih pri vnaprejšnjem plačilu velja, da prevzem ali dostava naročila je Kupcu omogočena še-le nato, ko je poravnana celoten znesek računa na tekočem računu Prodajalca, oziroma prejeta pozitivna avtorizacija preko storitve PayPal ali urejeno gotovinsko plačilo. Prodajalec je obvezen Kupcu izdati veljaven račun.

Račun velja enako kot garancijski list. V primeru izgubljenega računa v PDF obliki, lahko stranka zaprosi, da se ji pošlje račun po elektroski pošti ali po navadni pošti na dom.

V primeru, da je Kupec plačal kupno ceno vnaprej in Prodajalec ne more zagotoviti dostave izdelka, Prodajalec vrne plačano vsoto Kupcu do 14 dni od dneva, ko je Kupec sporočil svojo odločitev. Znesek se vrne na tekoči račun Kupca, podatke (IBAN in SWIFT) o tekočem računu je potrebno sporočiti preko emaila: [email protected]

4. Dobavni pogoji

Dostavni rok je obvezen v primeru, da je naveden v pogodbi ali v pisnem potrdilu naročila od Kupca. V ostalih primerih je dostavni čas naveden samo informativno in se ne šteje za grobo kršitev pogodbe.

V primeru da pride do kakršnekoli ovire, pri dostavi izdelka, mora Kupec sporočiti Prodajalcu zamudo in se dogovoriti za nadaljni postopek. Rok dobave se podaljša za toliko časa, kolikor Kupec zamuja z izpolnitvijo svojih pogodbenih dolžnosti v razmerju s Prodajalcem glede te iste pogodbe. Prodajalec je upravičen k delni dostavi izdelka ali storitev oziroma tudi pred določenim dobavnim rokom. V primeru da je Kupec naročil v enem naročilu več izdelkov in Prodajalec dostavi naročene izdelke v več paketih, plača Kupec samo enkrat za dostavo naročenih izdelkov oziroma stroške za plačilo ob prevzemu (za dostavo). V primeru plačila ob prevzemu lahko Kupec plača dobavitelju samo za ta izdelek, ki ga bo prevzel. Paket je lahko Kupcu dostavljen v večih delih, vendar Kupec, pri nakupu z plačilom ob prevzemu plača vedno samo za tisti izdelek, katerega bo prevzel.

Cena dostave za Slovenijo je vedno navedena na www.klarstein.si pri vpogledu na vsak izdelek oziroma TUKAJ.

Prodajalec si pridružuje pravico do spremembe cen za dostavo na osnovi parametrov izdelka (dimenzija, teža, karakteristika). V primeru, da Kupec ne prevzame naročen paket, je obvezen poravnati vse stroške, ki so nastali Prodajalcu. Kupec je seznanjem in se strinja: če po prejetju potrdila o naročilu od Prodajalca prek emaila ne prevzame paket od dostavljalca brez predhodne pisne odpovedi pogodbe, Prodajalec lahko zahteva odškodnino za kakršno koli škodo v višini dejanskih stroškov neuspešnega poskusa dostave naročila.

Kupec je dolžan kontaktirati Upravljalca spletne trgovine, v primeru če do 7 delovnih dni od naročitve ne prejme paket. Lahko se zgodi, da poštar oziroma dostavljalec neizpolni listek in shrani paket na pošti ali pri dostavnem podjetju brez, da bi pred tem Kupca obvestil.

5. Zamuda pri prevzemu plačanega blaga.

Če je pri dogovorjenem osebnem prevzemu, plačano blago neprevzeto, več kot 5 (z besedo: pet) delovnih dni z dogovorjenim rokom prevzetja, je Prodajalec upravičen shraniti blago na tveganje in stroške Kupca.

Kupec je dolžan plačati prodajalcu mesečni pavšalni znesek v višini 10 EUR za stroške skladiščenja blaga, dokler ga ne prevzame, razen če ni drugače dogovorjeno.

Po enem mesecu skladiščenja, se blago ponovno pošilja Kupcu na njegov naslov na njegove stroške.

6. Količina blaga za dostavo

Če Kupec opazi kakršnokoli razliko pri količini naročenega blaga je dolžan nemudoma pisno obvestiti Prodajalca ali pa najkasneje do 24 (z besedo: štiriindvajset) ur od prevzema pošiljke . Kot pisna oblika se šteje dopis, faks ali potrjen email.

Kakršnekoli kasnejše reklamacije glede količine in morebitnih poškodb pošiljke, ki so navedene v točki 6, se ne bodo upoštevale.

7. V primeru poškodbe blaga

Tveganje nastanka poškodbe blaga preide od prodajalca k kupcu v trenutku, ko je kupec pošiljko sprejel. Kupec je pri prevzmeu dolžan preveriti pošiljko in v primeru škode takoj reklamirati na licu mesta pri dostavni službi. V primeru, da kupec, ne reklamira poškodovano pošiljko takoj jo lahko prijavi na naslednji spletni. Kakršno koli škodo je potrebno dokumentirati s fotografijami poškodovanega izdelka in embalaže v najkrajšem možnem času, da lahko uveljavlja škodo pri dostavni službi. Kupec je dolžan v nadaljnem postopku reklamacije (predložiti poškodovano blago dostavnem podjetju, opis poškodbe in ostalo dokumentacijo). V primeru, da kupec ne naredi vse navedene in potrebne korake, lahko poškodovano blago reklamira pri dostavnem podjetju in dokaže, da je bilo blago poškodovano v času prevzema. V primeru, da je bila reklamacija priznana, da je do poškodbe prišlo pri transportu, bo Kupec prejel nov enaki izdelek.

8. Pogoji montaže in vgradnje in uporabe blaga

Če blago ni bilo zagotovljeno z ustreznimi montažnimi pripomočki, potem je pred uporabo potrebno, da se obrnete na ustrezen servis ali pa zahtevati pomoč od poblaščene osebe.

Prodajalec ni dolžan poravnati stroške, ki so nanašajo na montažo ali vgradnjo izdelka. Ti stroški niso vključeni v nabavni ceni blaga in storitvi.

9. Preklic naročila

Preklic naročila s strani Kupca:

Kupec ima pravico do preklica naročila brez navedbe razloga pred končnim potrdilom in v primeru, da Prodajalec ne more jamčiti za pravočasno dostavo iz različnih razlogov. V primeru da Kupec prekliče že obdelano in potrjeno naročilo, je Prodajalec upravičen zahtevati od Kupca odškodnino v višini stroškov storna.

Preklic naročila z strani Prodajalca:

Prodajalec ima pravico do preklica naročila ali dela naročila v naslednjih primerih:

- naročilo ni bilo možno potrditi (nepravilno navedena telefonska številka, napačni ali nepravilni podatki, itd.)

- izdelek se več ne izdeluje ali ni dostopen oziroma se je zelo spremenila cena pri proizvajalcu. V takem primeru, bo Prodajalec nemudoma kontaktiral Kupca in se dogovoril za nadaljni postopek. V primeru, da je Kupec plačal delno ali v celoti za naročilo, bo Prodajalec vrnil plačan znesek na njegov tekoči račun v roku čimprej, najkasneje do 14 dni.

10. Odstop od prodajne pogodbe (poštno naročilo)

Kupec, ki je hkrati potrošnik, je upravičen brez navedbe razloga odstopiti od pogodbe do 14 delovnih dni od dneva, ko je prevzel blago. Za odstop od pogodbe mora izpolniti obrazec o odstopu od pogodbe, ki je dostopen v elektronski obliki. Svojim podpisom na koncu obrazca, Kupec potrjuje naslednje: "S tem dokumentom odstopam od pogodbe; v skladu z ustreznimi zakonskimi določbami in predhodno sprejetimi pogoji poslovanja z elektronic-star.si. Z vso odgovornostjo preglašam, da z mojim ravnanjem blago ni bilo poškodovano. K odstopu prilagam naročilo ali potrdilo o plačilu in celotno vsebino prejete pošiljke."

Določbe v tem poglavju ne veljajo za pravne osebe in fizične osebe-samostojne podjetnike.

2. Če želi Kupec odstopiti od pogodbe, je dolžan to storiti le v pisni obliki. Zahtevo pošlje priporočeno po pošti na naslov Prodajalca. Izmenjava dodatnih informacij glede prekinitve pogodbe je možno tudi preko elektronske pošte na naslov [email protected]

3. V primere odstopa od pogodbe, se pogodba v bistvu preklicuje od začetka, kar pomeni, da si pogodbene strani morajo medsebojno zamenjati blago in denar. Kupec je dolžan vrniti blago Prodajalcu in Prodajalec je dolžan vrniti denar Kupcu. Vrnjeno blago mora biti:

- Neuporabljeno

- Nepoškodovano

- Kompletno brez poškodene embalaže (vključno z vso dokumentacijo, navodila za uporabo itd.)

- Skupaj s potrdilom o nakupu (naročilnica, račun)

Pred vračilom blaga, Prodajalec priporoča da se blago zavaruje. Prodajalec ne more sprejeti vrnjene pošiljke na način, da bi za vrnjeno pošiljko plačal ob prevzemu.Znesek kupne cene za blago bo Kupcu vrnjena z bančnim nakazilom (potrebno je sporočiti Prodajalcu IBAN in SWIFT) in to najkasneje do 15 dni, tak kot določajo splošni pogoji.

4. V primeru, da Kupec odstopi od pogodbe in dostavi Prodajalcu blago z znižano vrednostjo, ker je bilo blago uporabljano, poškodovano ali nepopolno, Kupec plača prodajalcu stroške, ki nastanejo s popravilom in kontrolo blaga.

11. Lastninske pravice

Lastninske pravice se prenesejo na kupca šele potem, ko Kupec poravna vse stroške vezane na nakup izdelka. Kupec je zaveden, da dokler ne poravna vse stroške in finančne obveznosti, ki se nanašajo na nakup izdelka, nima pravice za prenos lastništva na tretjo osebo ali na kakršen koli način razpolagati z izdelkom kot zakonski lastnik. Če Kupec želi svoje finančne obveznosti do Prodajalca prenesti na tretjo osebo, mora poslati Prodajalcu zahtevo v pisni obliki. Prodajalec bo zahtevo obravnaval v razumnem roku.

12. Reklamacija

Če se na kupljenem blagu ugotovi, da je pokvarjeno ali poškodovano ali ima kakšno drugo pomanjkljivost, ima kupec pravico reklamirati blago v skladu s splošnimi pogoji poslovanja in reklamacijskimi pogoji. Oba dokumenta sta dostopna na spletni strani www.klarstein.si. Pri oddaji zahtevka za reklamacijo je predvsem potrebno dokazilo o nakupu; se pravi pogodba nakupa in naročilnica. Zahteva za reklamacijo bo obdelana tudi v primeru, ča je Kupec izgubil garancijski list, ampak ima vsaj račun v elektronski obliki, katerega mora natisnit..

 

Pooblaščeni servis naših izdelkov se nahaja v Mariboru:

Audio Video servis in trgovina

Davorin Konrad s.p.

Titova 56, 2000 Maribor.

 

Prodajalec je dolžan izročiti Kupcu vso predpisano dokumentacijo, predvsem Reklamacijski zapisnik, dijagnostiko in zapisnik strokovne osebe, pisno potrdilo in obrazložitev odobrene ali neodobrene zahteve za reklamacijo. Kupec ima pravico prejeti povratno informacijo o stanju reklamacije v roku 30 dni od datuma oddaje zahtevka.

Prodajalec je odgovoren za delovanje in funkcionalnost izdelka za obdobje 24 mesecev (če za posamezne izdelke ni navedeneno drugače) od datuma prevzema blaga s strani Kupca. Garancijskim listom se potrjujejo natančni pogoji in podrobnosti glede garancije. Prodajalec lahko uredi reklamacijo na naslednje načine:

a) vrnitvijo popravljenega izdelka,

b) nadomestiti za nov izdelek,

c) vrniti kupno ceno blaga,

d) ponudit poseben popust na ceno izdelka,

e) ali z pojasnilom zavrniti reklamacijo izdelka.

Prodajalec bo zahtevo za reklamacijo preučil v najkrajšem možnem času,pri posebnih primerih in okoliščinah - 30 dni od datuma vložitve zahtevka za reklamacijo. Če Prodajalec prekrši navedeno obdobje, je Kupec upravičen do takojšnjega odstopa od pogodbe ali pa na povsem nov izdelek v zameno vendar za enak izdelek kot je bil reklamiran.

O izidu reklamacije bo Kupec obveščen takoj po končanem reklamcijskem postopku po telefonu ali elektronski pošti, hkrati bo prejel oziroma mu bo posredovana kopija reklamacijskega protokola.

13. Zaščita in shranjevanje podatkov

Prodajalec ima pravico do urejanja in posodabljanja svojih podatkovnih baz in uporabo teh podatkov za interne potrebe kot so npr. Statistike.

Vsi osebni podatki se shranjujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih zakonov in predpisov Republike Slovenije. Vsi podatki se skrbno shranjujejo in so ves čas ustrezno zaščiteni v bazi podatkov pri Prodajalcu.

Pri dostavi naročenega blaga, Prodajalec zaupa podatke tretji stranki - dostavni službi ali podjetju, da bodo lahko pravočasno dostavili naročene izdelke.

Pravico do obdelave osebnih podatkov, daje Kupec Prodajalcu na nedoločen čas. Kupec lahko v vsakem trenutku pisno zahteva za izbris svojih podatkov iz zbirke podatkov in evidence Prodajalca. Svoje osebne podatke lahko Kupec kadarkoli preveri na www.klarstein.si z klikom na "Moj račun".

14. Končne določbe

V primeru, da katera koli določba tega zakona postane neveljavna, neučinkovita ali neizvršljiva, to nima vpliv na veljavnost, učinkovitost in izvedljivost celotnega dokumenta. Morebitno nejasnost ali nesporazum želimo urediti predvsem z dogovorom in kompromisnimi rešitvami. V primeru, da nesporazum ni mogoče urediti z dogovorom, se nesporazum rešuje v lokalnem gospodarskem sodišču na območju Prodajalca.

Z naročilom izdelka Kupec s popolnim odgovornostjo in zavednostjo sprejema te pogoje. Ta dokument začne veljati od 1. avgusta 2015. Prodajalec si pridržuje pravico, v primeru da meni, da je potrebno spremeniti pogoje poslovanja v skladu z ustreznimi zakoni in drugimi predpisi Republike Slovenije.

 

Višje